Dorpsomroeper oktober 2016

Klik hier om de laatste Dorpsomroeper oktober 2016 te lezen!

 

Kopij voor het volgende nummer vóór 22-12-2016 inleveren bij de redactie of per email, 

Dorpsomroeper