Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft tot doel de belangen en de

leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te behartigen in de ruimste zin van

het woord.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter/secr.

 

Gert Nijhoff

 

Penningmeester

 

Marco de Graaf

 

Secretaris

 

Bert van der Vegte

 

Lid

 

Ton Kattenberg

 

Lid

 

Niels Tomson

 

Lid

 

Clarissa Ulderink

 

Lid

 

vacant

 

                        Statuten Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Onderhanden zaken:

- Dorpsplan

- Verkeersveiligheid

- Glasvezel buitengebied. Aanmelden glasvezel

 

 

 

 

Iedere derde woensdag van de maand is er bestuursvergadering. Heeft u vragen of opmerkingen:

Suggesties mailto: info@zuthem.nl of spreek één van de bestuursleden aan.